Aanvrager/Melder
VOF Hanenberg- Vogels
Locatie
Oss, Noordstraat 1
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Verlening
Download VOF Hanenberg- Vogels - Oss - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Teerink, S.A.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2079648
Datum laatste wijziging
06-11-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.