Aanvrager/Melder
VOF Hanenberg- Vogels
Locatie
Oss, Noordstraat 1
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Teerink, S.A.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2079648
Datum laatste wijziging
06-11-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail