Aanvrager/Melder
Maatschap Huijbregts
Locatie
Reusel, Schepersweijer 4
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van veehouderijbedrijf
Verlening
Download besluit
Projectleider
J.M. Rahder
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2066164
Datum laatste wijziging
24-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail