Aanvrager/Melder
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Locatie
Eindhoven, Piuslaan 93
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het realiseren van een open bodemenergiesysteem aan het VAER College Eindhoven.
Vergunning
Download Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer H. Roeleven
Contact
(088) 369 06 95
Zaaknummer
HZ_WABO-2015-3349
Datum laatste wijziging
14-10-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.