Aanvrager/Melder
Mirec B.V.
Locatie
Eindhoven, Hastelweg 251
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 26.02.2018
Omschrijving
Het plaatsen van een verplaatsbare kantoorunit
Vergunning
Download Mirec B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer H. Verkuijlen
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WABO-2017-6561
Datum laatste wijziging
28-02-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.