Aanvrager/Melder
Brabant Wonen Energie BV
Locatie
Grave
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een bodemenergiesysteem van Brabant Wonen Energie B.V. ter plaatse van verzorgingshuis Maaszicht te Grave
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Maessen, M.A.
Zaaknummer
C2106727
Datum laatste wijziging
15-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail