Aanvrager/Melder
Würth-Nederland B.V.
Locatie
'S-Hertogenbosch, Het Sterrenbeeld 35
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 21.11.2022
Omschrijving
Betreft het open bodemenergiesysteem ten behoeve van de uitbreiding en nieuwbouw van Würth gelegen aan het Sterrenbeeld 35 te ?sHertogenbosch.
Vergunning
Download Würth-Nederland B.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Creemers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
Z-2022-003239
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail