Aanvrager/Melder
FrieslandCampina DMV
Locatie
Veghel, N.C.B.-laan 80
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft de vervanging van de bestaande koeler (H125) en de vijf opslagtanks (pastatanks) gelegen aan de NCB-laan 80 te Veghel.
Vergunning
Download FrieslandCampina DMV - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
M. Cromsigt
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
9957-132341-43648
Datum laatste wijziging
14-10-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.