Aanvrager/Melder
Vereniging ons Middelbaar Onderwijs
Locatie
Tilburg, Professor Cobbenhagenlaan 5
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
betreft de aanleg van een bodemenergiesysteem
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
(013) 206 03 76
Zaaknummer
15071185
Datum laatste wijziging
17-09-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail