Aanvrager/Melder
Het Swijncke B.V
Locatie
Heusden, Meijselseweg 49
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een fokzeugen-, rundvee-, en paardenhouderij
Weigering
Download Het Swijncke B.V - Heusden - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2059586
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.