Aanvrager/Melder
Maatschap Ketelaars-De Jong
Locatie
Biest-Houtakker, Klein Westerwijksestraat 19
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 03.12.2020
Omschrijving
het intrekken van een Wet natuurbeschermingsvergunning
Weigering
Download Maatschap Ketelaars-De Jong - Biest-Houtakker - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/132498
Datum laatste wijziging
02-12-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.