Aanvrager/Melder
Kadas Mariënburg Campus C.V.
Locatie
'S-Hertogenbosch, Sint Janssingel 90
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het project betreft een open bodemenergiesysteem bij Kadas Mariënburg Campus C.V.,uitgevoerd aan de Sint Janssingel 90-92 te ’s Hertogenbosch.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
E.Sanders
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
Z-046289
Datum laatste wijziging
01-06-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail