Aanvrager/Melder
Maatschap Segeren-van Dongen
Locatie
Terheijden, Munnikenhof 13b
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 05.12.2020
Omschrijving
het exploiteren van een veehouderij
Weigering
Download Maatschap Segeren-van Dongen - Terheijden - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/095182
Datum laatste wijziging
04-12-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.