Aanvrager/Melder
De Heus Voeders BV
Locatie
Veghel, Leeuwenhoeckweg 7
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen, Reclame
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het plaatsen van reclame
Vergunning
Download De Heus Voeders BV - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Jong, O. de
Zaaknummer
C2125456
Datum laatste wijziging
20-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.