Aanvrager/Melder
Coöperatieve Rabobank De Langestraat U.A.
Locatie
Waalwijk, Taxandriaweg 8
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een open bodemenergiesysteem voor nieuwe vestiging van de Rabobank in Waalwijk
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
(013) 206 03 76
Zaaknummer
16070236
Datum laatste wijziging
07-07-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail