Aanvrager/Melder
Waterschap De Dommel
Locatie
Boxtel, Postbus 10001
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 11.06.2020
Omschrijving
een omgevingsvergunning bouwen en milieu voor het plaatsen van extra lavafilters en een tweede fakkelinstallatie
Vergunning
Download Waterschap De Dommel - Boxtel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer B. van den Bogaard
Contact
(013) 206 04 40
Zaaknummer
19110288
Datum laatste wijziging
10-06-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.