Aanvrager/Melder
DAF Trucks N.V.
Locatie
Eindhoven, Hugo van der Goeslaan 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het uitbouwen van de bestaande rollenremruimte (gebouw 24) en het milieuneutraal veranderen van de inrichting
Vergunning
Download DAF Trucks N.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer E. van Aarle
Contact
(088) 369 06 84
Zaaknummer
HZ_WABO-2017-4931
Datum laatste wijziging
18-12-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.