Aanvrager/Melder
Van Gerwen Weg- en Waterbouw BV
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag heeft betrekking op de aanleg van een recreatieve visvijver met natuurontwikkeling aan de Akkerweg 3 te Boerdonk.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Erik Huijbregts
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2016-5970
Datum laatste wijziging
15-12-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail