Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Heusden, Veluwsedijk 5
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 16.09.2020
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een paardenhouderij
Vergunning
Download Privé persoon - Heusden - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/088299
Datum laatste wijziging
15-09-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.