Aanvrager/Melder
Trobas Gelatine BV
Locatie
Dongen, Steenstraat 9
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het verplaasten van de slibontwatering.
Vergunning
Download Trobas Gelatine BV - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Kieboom, J.A. van den
Zaaknummer
C2113752
Datum laatste wijziging
27-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.