Gemeente: Zundert

  1. V.O.F. Camping en Stoeterij De Laarse Heide - Zundert - ontgrondingsvergunning

    10-07-2019

    De aanvraag betreft een wijziging van voorschrift 1 van een reeds eerder door ons afgegeven ontgrondingenvergunning, d.d. 10 september 2012 met kenmerk C2073398, voor de realisering van twee recreatieve vijvers op de bovenomschreven locatie. De wijziging van de ontgrondingsvergunning d.d. 10 september 2010 met nummer C2073398 betreft een verlenging van de termijn waarbinnen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd van 10 september 2019 naar 10 september 2026.

    Bron: Vergunningen Locatie: Zundert, Laarse Heistraat 10 Soort: Ontgrondingsvergunning