Gemeente: Waalwijk

  1. Stichting Faunabeheereeinheid Noord-Brabant - Waalwijk - natuurbeschermingsvergunning

    14-07-2020

    Wij hebben besloten de op 11 mei 2020 aan de Faunabeheereenheid Noord-Brabant verleende ontheffing, op grond van artikel 3.3 eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor handelingen als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming, voor het verstoren van nesten, behandelen van eieren met maïsolie en het nadien weghalen van bewerkte legsels en nesten, op het dak van het bedrijfsgebouw van DSM Coating Resins, Sluisweg 12 5145 PE te Waalwijk, op de percelen, kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie A, nummers 1237, 1238, 1370, 1172, 1105, 1306, 1274 en 1275, in te trekken.

    Bron: Vergunningen Locatie: Waalwijk, Sluisweg 12 Soort: Natuurbeschermingsvergunning