Gemeente: Moerdijk

 1. Frans de Wit B.V. - Moerdijk - omgevingsvergunning

  31-08-2017

  de bouwgerelateerde onderdelen voor het plaatsen van diverse bouwwerken (portiersloge met rookabri, stikstoftank met fundatie, keerwand (3 meter hoog) en 6 stuks 10ft-containers) OLO nummer 2964107. Daarnaast is op 10 mei 2017 een aanvraag ontvangen voor het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting. De inrichting betreft in hoofdzaak een transportbedrijf met op- en overslag van niet-geclassificeerde stoffen en ADR-geclassificeerde stoffen in tankcontainers OLO nummer 2968917, voor de inrichting,

  Bron: Vergunningen Locatie: Moerdijk, Middenweg 8 Soort: Omgevingsvergunning
 2. Indaver Groencompost B.V. - Moerdijk - melding activiteitenbesluit milieubeheer

  17-02-2014

  dat de bestaande (en vergunde) bovengrondse dieselolietank van 4.000 liter wordt vervangen door een bovengrondse dieselolietank van 10.000 liter. De vergunde volumes/hoeveelheden blijven ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie als omschreven in revisievergunning van 2006 en de wijzigingsvergunning van 2009. De aflevering zal in beginsel alleen plaatsvinden aan eigen voertuigen op de locatie en incidenteel, wanneer zich dat voordoet, zal mogelijk ook aan voertuigen, die op de openbare weg komen, worden afgeleverd

  Bron: Vergunningen Locatie: Moerdijk, Middenweg 57 Soort: Melding activiteitenbesluit milieubeheer