Gemeente: Alphen-Chaam

  1. Kalvermesterij Huijben - Alphen - natuurbeschermingsvergunning

    02-09-2020

    Gedeputeerde staten hebben op 31 augustus 2020 besloten de hardheidsclausule (art 5.13 IOV) toe te passen voor de bouw van een stal met innovatieve huisvesting voor vleeskalveren. Op dit moment zijn er nog geen erkende duurzame stalsystemen voor vleeskalveren beschikbaar, daarom wil de provincie experimenteerruimte voor verduurzaming bieden. In de nieuwe stal worden maatregelen genomen waarmee zowel de uitstoot van ammoniak, methaan als geur wordt beperkt. Ook dierenwelzijn en stalklimaat worden verbeterd.

    Bron: Vergunningen Locatie: Alphen, Pastoriehoef 2 Soort: Natuurbeschermingsvergunning