Gemeente: 'S-Hertogenbosch

 1. Auto Verschrotings Industrie A.V.I. Den Bosch - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  15-10-2020

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 31 juli 2001 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik. De inrichting is gelegen aan de Rietveldenkade 1 te ?s-Hertogenbosch..

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Rietveldenkade 1 Soort: Omgevingsvergunning
 2. Heineken Netherlands Supply B.V. - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  12-05-2020

  Op 15 april 2020 hebben wij van Heineken Netherlands Supply b.v., een m.e.r.-aanmeldingsnotitie ontvangen. Dit in verband met een nog in te dienen aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) voor het veranderen van (de werking van) de inrichting op de locatie Rietveldenweg 25 in ?s-Hertogenbosch. De verandering heeft betrekking op de tijdelijke plaatsing van een noodstoomketel.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Rietveldenweg 25 Soort: Omgevingsvergunning
 3. RWZI 's-Hertogenbosch - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  12-03-2020

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn voornemens in het kader van de Wabo te besluiten om ambtshalve een voorschrift aan de omgevingsvergunning te verbinden. De wijziging omvat het toevoegen van voorschriften waarbij maatregelen ter voorkoming van legionellarisico?s worden vastgelegd.Het betreft de locatie Treurenburg 4 in ?s-Hertogenbosch.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Treurenburg 4 Soort: Omgevingsvergunning
 4. Heineken Nederland B.V. - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  30-01-2020

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wabo een besluit hebben genomen op een verzoek voor het wijzigen van een vergunningsvoorschrift. Het verzoek heeft betrekking op het toepassen van en gelijkwaardig beschermingsniveau in het kader van PGS 13 voor en ammoniak-koelinstallatie voor de locatie Rietveldenweg 25 te ?s-Hertogenbosch.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Rietveldenweg 25 Soort: Omgevingsvergunning
 5. Bonda's Veevoederbureau B.V. - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  04-11-2019

  Het betreft het veranderen van de inrichting. De aanvraag gaat over Graaf van Solmsweg 30 te 's-Hertogenbosch met OLO-nummer 1832627. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor het veranderen of het veranderen van de werking van een inrichting. Tevens wordt in deze procedure een maatwerkvoorschrift gesteld voor het aspect bodem.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Graaf van Solmsweg 30 Soort: Omgevingsvergunning
 6. Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  29-08-2019

  Op 6 februari 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van de Afvalstoffendienst ?s-Hertogenbosch voor de locatie aan de Titaniumlaan 1 te ?s-Hertogenbosch. De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer Z/078655 en het OLO-nummer: 3463045.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Titaniumlaan 1 Soort: Omgevingsvergunning
 7. Bio Dry B.V. - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  29-08-2019

  Op 7 november 2011 is een omgevingsvergunning verleend aan Biodry BV voor het oprichten van een inrichting bestemd voor het opwerken van houtsnippers met laag calorische waarde naar hoog calorische waarde aan de Siloweg 27-29 te ?s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder kenmerk 2816059. Een eerder verleende omgevingsvergunning kan onder bepaalde voorwaarden ambtshalve worden gewijzigd. Deze voorwaarden zijn nader uitgewerkt in enkele artikelen in paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.31, lid 1 onder b en lid 2 onder b, 2.31a en 2.33 van de Wabo de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning inrichting d.d. 7 oktober 2011 van Biodry BV te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energieverbruik. Bij deze beschikking horen voorschriften, deze zijn opgenomen in het hoofdstuk Voorschriften. Verder is het voorschrift 5.1.1 uit de omgevingsvergunning d.d. 7 oktober 2011 ingetrokken. Dit voorschrift wordt vervangen door voorschrift 1.1.3 van deze beschikking.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Siloweg 27 Soort: Omgevingsvergunning
 8. Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  23-07-2019

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 11 september 2009 met kenmerk 1578900 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het aan de vergunning toevoegen van energiebesparingsvoorschriften

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Titaniumlaan 1 Soort: Omgevingsvergunning
 9. Heineken Nederland B.V. - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  18-03-2019

  Heineken Nederland is voornemens tot het uitbreiden van de inrichting met een nieuwe vullijn The Tap genoemd. De inrichting is gelegen aan de Rietveldenweg 25) te 's-Hertogenbosch. Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 18 maart 2019 besloten dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Rietveldenweg 25 Soort: Omgevingsvergunning
 10. Van Lijssel Transport B.V. - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  07-03-2019

  Van Lijssel Transport B.V. is voornemens om een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen voor de terreinuitbreiding, de uitbreiding van de opslag- en bewerkingscapaciteiten, het aanmeren van schepen bij het nieuwe terrein en het plaatsen van de bestaande breker en zeef op de terrein-uitbreiding gelegen aan de Graaf van Solmsweg 48 in ’s-Hertogenbosch.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Graaf van Solmsweg 48 Soort: Omgevingsvergunning