Jongerentop 2022


Op 8 november 2022 organiseerden we samen met ZET de Brabantse Jongerentop. Dat is hét event waarbij jongeren meepraten over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Jongeren kozen met ons 3 thema's die ze nu belangrijk vinden, jongerenparticipatie, wonen en milieu.

De jongeren adviseerden om beter te communiceren over wat we nu eigenlijk doen (voor jongeren). Duidelijker aangeven waarover en wanneer jongeren hun stem kunnen laten horen. En vooral ook online communicatie inzetten en zoek jongeren actief op.

Participatie

Er komt een nieuw provinciaal (jongeren)participatiebeleid. Althans, dat gaan we voorstellen en uiteindelijk besluit de provinciale politiek daar halverwege 2023 over zodat we in 2024 écht los kunnen. Daar gaan we veel dingen een plek in geven. Tijdens de jongerentop gaven verschillende mensen zich op om met ons mee te denken over jongerenparticipatie in het algemeen en de jongerentop specifiek. Die gaan we sowieso benaderen.

Wat gaan wij doen?

Verder hebben we als provincie in aanloop naar de jongerentop van 2022 contact gelegd met verschillende jongerenorganisaties in Brabant. Die zullen we ook volgend jaar benaderen. Andersom geldt: als jij (of de organisatie waar je bij aangesloten bent) ons wilt betrekken bij jouw initiatief, laat het dan weten. Zo kunnen we bijvoorbeeld bijdragen aan (verkiezings)debatten over provinciale thema’s, iets komen vertellen over een provinciaal onderwerp of samen kijken hoe je een specifiek onderwerp op de provinciale (politieke) agenda krijgt.

Lees meer in het document Reflectie Participatie (pdf, 836 kB)

Milieu

We krijgen onder andere het advies als provincie nog meer aan bewustwording te doen, We hebben verfrissende ideeën gehoord over het rapporteren van vliegverkeer bij politici en het faciliteren van deur-tot-deur reisadvies voor een werkelijke reistijdvergelijking.

Meer ideeën lees je in het document Reflectie Milieu (pdf, 842 kB)

Wat gaan wij doen?

Vlak na de Jongerentop is het beleidskader milieu vastgesteld. Daarin staan de ambities van de provincie op het gebied van luchtkwaliteit voor 2030. In de uitvoering van dit beleidskader nemen wij jullie adviezen mee. We hebben de adviezen onder de aandacht gebracht bij collega’s en afgesproken hoe we vaker jongeren kunnen betrekken. We gaan bijvoorbeeld jongeren vaker uitnodigen om mee te denken en aan de slag met een aantal vernieuwende ideeën uit de Jongerentop.

Wonen

De jongeren spraken in kleine groepen over een aantal stellingen zoals 'Wat is er nodig voor een meer divers woningaanbod?' en 'Hoe creëren we meer woningen zonder te bouwen?' Hier kwamen zeer bruikbare adviezen uit. Deze lees je in het document Reflectie Wonen (pdf, 1.2 MB)

Wat gaan wij doen?

Op dit moment stellen we een Uitvoeringsagenda Wonen op. Hierin staan alle ambities en acties voor de provincie op het gebied van wonen. Jullie adviezen leggen we naast de conceptagenda. We voegen toe en passen aan wanneer dit nodig is. We zien dat jullie dezelfde dingen belangrijk vinden als wij, zoals het splitsen van woningen en het transformeren van leegstaande panden en (flexibel) bouwen voor de juiste doelgroepen. We vinden het belangrijk dat jongeren een stem krijgen binnen de woningopgave. We werken dan ook graag mee aan een Jongerenpanel. Ook gaan we onderzoeken hoe we de generatietoets kunnen inpassen in onze beleidsvorming.


Contact Jong in Brabant

Heb je vragen, wil je meer informatie, heb je goede ideeën of wilde plannen? Laat het ons weten via jonginbrabant@brabant.nl.