De beschikbare percelen 2024 worden gepubliceerd op www.pachtbank.nl

Het gaat om percelen die ten tijde van de openbare inschrijving 2024 nog niet beschikbaar waren of waarvan de status onjuist vermeld was.

Bent u nog op zoek naar gronden om te pachten, houdt dan de website van de Pachtbank in de gaten. Als er nog meer percelen beschikbaar komen voor 2024, dan worden deze hierop geplaatst.

De gunningslijst van de pachtronde die is gesloten op 6 oktober vindt u onderaan deze webpagina bij Documenten en bestanden.

Contact

Inschrijving pachtgronden en gunningslijst

Zie ook