Brede welvaart in Noord-Brabant


Brede welvaart is geen kader of beleid, het is een ‘kompas’ om met een brede en integrale blik te kijken naar welvaart in de hele wereld. Dat kompas is niet voor iedere regio hetzelfde, iedere regio kent verschillende uitdagingen om het brede welvaartsniveau te vergroten.

De provincie Noord-Brabant wil dat alle Brabanders een kwalitatief goed leven kunnen leiden. Dit samenbindend thema, loopt als rode draad door verschillende programma’s heen.

Wat doet provincie Noord-Brabant?

  • De provincie Noord-Brabant wil 3 gezonde levensjaren erbij voor elke Brabander in 2030. Dat staat in het beleidskader Gezondheid 2021-2030.
  • In het beleidskader Milieu worden streefwaarden vastgelegd op het gebied van luchtkwaliteit en geluid in Brabant.
  • Vanuit het bestaande beleidskader Economie en de onderliggende uitvoeringsagenda’s vanuit een economisch perspectief wordt bijgedragen aan brede welvaart.
  • In steden en dorpen wordt het verduurzamen van scholen, sportvoorzieningen en ontmoetingsplekken bevorderd. Door middel van gerichte investeringen, sociale innovatie en slimme technologie zoekt de provincie samen met gemeenten naar oplossingen om ook kleine kernen middels het openbaar vervoer, waaronder buslijnen, bereikbaar te houden.
  • Via het Brabant Outcomes Fund (BOF) stimuleert de provincie de samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid binnen en tussen overheidsorganisaties en tussen publieke en private partijen. Ondernemers die meervoudige impact maken, voegen sociale, economische en ecologische waarde toe aan Brabant. Het BOF probeert de belemmeringen die ondernemers tegenkomen bij het vergroten van hun impact, weg te nemen.

Contact Brede Welvaart

Wij kunnen jouw feedback daarom goed gebruiken. Heb je een vraag, tips of ideeën? Graag, laat het ons weten! Neem contact op met het team Brede Welvaart via e-mail:

Bredewelvaart@brabant.nl

Uitvoeringsagenda 2022-2023

Lees de uitvoeringsagenda Samen werken aan Brede Welvaart, waarin concrete acties staan om brede welvaart in Brabant te versterken én te verbeteren.

Brabant Outcomes Fund

Het Brabant Outcomes Fund wil het bedrijfsleven, burgers en overheden ondersteunen bij het opschalen van hun bestaande betekenisvolle initiatief om zo de maatschappelijke uitdagingen van Noord-Brabant op grotere schaal aan te pakken.