Daarnaast voeren GS een groot aantal regelingen van de rijksoverheid uit en houden zij toezicht op de gemeentebesturen. De gedeputeerden zijn verplicht over alle onderdelen van hun beleid inlichtingen te geven aan Provinciale Staten. GS worden voorgezeten door de commissaris van de Koning en vergaderen ten minste éénmaal in de week. De besluiten worden openbaar gemaakt door publicatie van de openbare besluitenlijst. Publicatie vindt meestal direct na de vergadering plaats.