De producten die bij deze cycli horen zijn de Begroting, Perspectiefnota, Bestuursrapportage en de Jaarstukken. Deze documenten zijn hieronder te vinden.