• Geldig sinds 22 maart 2018.
  Geldig tot 22 maart 2018.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende Vervangingsregeling Secretaris GS / Algemeen directeur

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

 

Gelet op artikel 103 van de Provinciewet:

 

BESLUITEN:

 

 • 1.

  Onder intrekking van het besluit van 21 november 2017, nr. 4278416, de vervanging van de Secretaris / Algemeen Directeur als volgt vast te stellen:

  • eerste vervanger: mr. J.M. Smarius;

  • tweede vervanger: M.S. Vlug;

  • derde vervanger: drs. J.T. Meulesteen;

  • vierde vervanger: dr. ir. M.K.T.M. Glaudemans;

  • vijfde vervanger: T. Siebeling MSc (uitsluitend vervanging secretaris).

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst. 

 

's-Hertogenbosch, 13 maart 2018

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende Vervangingsregeling Secretaris GS / Algemeen directeur
CiteertitelVervangingsregeling Secretaris GS / Algemeen directeur
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 103 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-201822-03-2018nieuwe regeling

13-03-2018

prb-2018-2087