• Geldig sinds 14 november 2012.
    Geldig tot 23 november 2015.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Overwegende dat op 1 oktober 2012 de Wet revitalisering generiek toezicht in werking is getreden;

Overwegende dat op basis van deze wet de generieke toezichtsinstrumenten van ‘schorsing en vernietiging’ en ‘indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing’ voor de meeste toezichtsgebieden leidend worden;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 4 september 2012 hebben besloten tot de vaststelling van het Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing provincie Noord-Brabant, waarmee zij voor de toepassing van dit instrument door het college een beleidskader hebben vastgesteld;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten voor de toepassing van deze bevoegdheid een aanvullend beleidskader archieftoezicht wensen vast te stellen;

 

Besluiten vast te stellen het aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht provincie Noord-Brabant.

Dit beleidskader treedt in werking op 1 november 2012.

’s-Hertogenbosch, 23 oktober 2012

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

 de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingAanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht provincie Noord-Brabant
CiteertitelAanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht provincie Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerparchieven
Externe bijlageAanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht provincie Noord-Brabant.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het besluit van Gedeputeerde Staten genomen op 30 augustus 2016.

Beleidskader is op grond van artikel 139 van de Provinciewet in werking getreden op de achtste dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 1 november 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-201201-11-201223-11-2015nieuwe regeling

23-10-2012

Provinciaal Blad, 2012, 268

3284385