Inzicht in het gebruik van onze wegen is nodig voor bijvoorbeeld het onderhoud van de provinciale wegen, het aanleggen van nieuwe wegen of bij het berekenen van geluidshinder.

Actuele data

Het dashboard bevat de meest actuele data: het gaat om de aantallen voertuigen per tijdseenheid op de provinciale wegen in de periode 2018 tot en met 2022. Het dashboard is de vervanger van (dit deel van) de Kaartbank van de provincie, waar de verkeersintensiteiten eerder te raadplagen waren. Met het nieuwe dashboard is het nu ook mogelijk om benodigde gegevens te exporteren naar Excel.

Contact

Inzicht in verkeersintensiteiten op provinciale wegen via nieuw dashboard