Subsidie Stimulans publieksbereik musea en theaters gestart

8 november 2023Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

Brabantse theaters en musea die een project/plan hebben om andere publieksgroepen aan te spreken dan die nu bereikt worden, kunnen vanaf vandaag een eenmalige bijdrage aanvragen. De regeling, bedoeld om zoveel mogelijk Brabanders te laten genieten van kunst en cultuur, is geopend tot en met 1 april 2024.

De provincie stelt € 1.000.000 beschikbaar voor de verbreding van het publieksbereik bij theaters en musea waarbij het belang van diversiteit en inclusiviteit in de culturele sector nadrukkelijk is benoemd. Hiermee geeft de provincie uitwerking aan de doelen van het beleidskader Levendig Brabant 2030. De regeling en het aanvraagformulier zijn hier te vinden.

Wie komt er in aanmerking?

  • Theaters in Noord-Brabant die lid zijn van de VSCD en/of in 2022 een bijdrage hebben ontvangen uit de Podiumregeling van het Fonds Podiumkunsten.
  • Brabantse musea die geregistreerd zijn in het Museumregister.

Toelichting op de subsidieregeling

De provincie heeft als doel om zoveel mogelijk van haar inwoners te laten genieten van kunst en cultuur. Om die reden worden theaters en musea uitgedaagd om met een project of plan te komen waarmee andere publieksgroepen bereikt worden en de stap naar het theater of musea zetten. Het bereiken van andere publieksgroepen kan op vele manieren worden gerealiseerd. De provincie doet een beroep op de kennis en vaardigheden van de aanvrager en wil in de projectplannen in ieder geval zien welke nieuwe publieksgroepen de instelling beoogt te bereiken en hoe dit kan worden gerealiseerd met de aangevraagde bijdrage.

Hierbij denken we als provincie aan de extra inzet op diversiteit en inclusiviteit door verdieping van (bestaande) samenwerkingsverbanden. Dit is een eis voor theaters. Dit kan door samenwerking aan te gaan of uit te breiden met een Brabantse partner, denk bijvoorbeeld aan een professioneel toneel- of dansgezelschap, een amateurkunstgezelschap of een maatschappelijke instelling. Daarnaast dagen we musea en theaters uit om aan de hand van de code diversiteit en inclusie in de culturele sector te komen tot inspirerende projecten waarbij ingezet wordt op het verbreden van het publiek.

Meer informatie over (toepassing van) de Code Diversiteit en inclusie

Voorbeelden ter inspiratie en achtergrond


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.