Provincie stimuleert sporten en bewegen in de openbare ruimte

16 maart 2023Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

Het provinciebestuur steunt een project waaraan 15 gemeenten meedoen die een wijk beweegvriendelijker willen inrichten. Dat draagt bij aan de ambitie van de provincie om zoveel mogelijk Brabanders mee te laten doen aan sport en bewegen. Het project zorgt er tevens voor dat meer Brabanders gaan voldoen aan de beweegnorm.

De 15 deelnemende gemeenten krijgen advies over het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Daarbij worden wensen, behoeften en trends meegenomen. Door de leefomgeving beweegvriendelijker in te richten, met behulp van innovatieve producten en diensten, kunnen inwoners laagdrempelig gestimuleerd worden te sporten en bewegen. Het project is onderdeel van het Beleidskader Levendig Brabant 2030, waarmee de provincie als doel heeft Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek te laten zijn. Om te wonen, werken en te recreëren.

Sport Service Noord-Brabant

De subsidie van € 320.000 komt 50/50 van het programma Sport en het programma Economie, Kennis en Talentontwikkeling. Het bedrag wordt over een periode van 4 jaar verleend aan Sport Service Noord-Brabant (SSNB), die binnen het project samenwerkt met het InnoBeweegLab. Ook de deelnemende gemeenten, die tevens aan zet zijn voor de benodigde investeringen om de openbare ruimte in te richten, dragen bij aan het project. Ten slotte draagt het MKB bij dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten.

Bewegen belangrijk

De coronapandemie heeft bewezen hoe belangrijk bewegen is voor de mentale en lichamelijke gezondheid. Met dit project ondersteunt de provincie de ambitie om meer Brabanders te laten voldoen aan de beweegnorm, juist ook degenen die er nu nog niet aan voldoen. “Meer bewegen zorgt ook voor sociale ontmoetingen, draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en aan de zelfredzaamheid van ouderen, het verlaagt het ziekteverzuim onder werknemers én verhoogt hun werktevredenheid en productiviteit. We sluiten daarmee aan bij ons Beleidskader Gezondheid dat gericht is op het bereiken van 3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.