Provincie komt met een subsidie voor doorbraakprojecten in de Circulaire Economie

3 mei 2023EnergieBevat visueel element: Foto

De provincie komt met een subsidieregeling om bedrijven te stimuleren en faciliteren om toe te werken naar een duurzame, innovatieve en circulaire industrie.

De subsidie kan worden aangevraagd voor een doorbaakproject met een ingrijpende impact op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. De focus ligt hierbij op de thema’s bouw, maakindustrie en biomassa & voedsel. 3 mei begint het eerste tijdvak waarin samenwerkingsverbanden met minimaal één MKB-onderneming een aanvraag kunnen indienen.

Doorbraakprojecten

De provincie Noord-Brabant heeft als doel om in 2030 50% minder primaire grondstof te gebruiken. Daarom moedigen zij vaandeldragers aan om te onderzoeken wat mogelijk is op circulair gebied. Doorbraakprojecten zijn belangrijke activiteiten voor de provincie om te werken aan de versnelling van de circulaire transitie. Onder doorbraakprojecten wordt het volgende verstaan: Innovatieve circulaire projecten die de circulaire toekomst concreet en tastbaar maken. Belangrijk kenmerk van deze doorbraakprojecten is dat ze verder gaan dan een individuele product- of procesinnovatie. Het gaat vaak om projecten waar nieuwe, ingrijpende innovaties worden vormgegeven die met name gaan over samenwerking in ketens of netwerken, nieuwe verdienmodellen en financiering of andere organisatievormen.

Aanvragen subsidie

  • Ga naar Subsidie Circulaire Economie

Vul het digitale aanvraagformulier in, upload de verplichte bijlagen en onderteken met eHerkenning.

Digitale informatiebijeenkomsten

Op 10 mei om 12:00 uur en 15 mei om 16:00 uur organiseert de provincie digitale informatiesessies voor ondernemers die vragen hebben over de nieuwe subsidieregeling. Ook is er de mogelijkheid om advies te vragen voor doorbraakprojecten die in aanmerking komen voor de subsidie.

Vragen?

Neem contact op met de provincie via (073) 680 8282 (op werkdagen van 09:00-12:00 uur) of mail naar subsidie@brabant.nl.

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.