Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 19 april 2024 zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 19 april vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

Thema Landbouw

  • Bijeenkomst stallendeadline 

Thema Natuur en Milieu   

  • Expertmeeting Geurhinder en Geurnormen in de vergunningverlening

Thema Ruimte 

  • Statenvoorstel 20/23 Beleidskader Wonen en Werken  

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 16 april,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.   

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst. 

 

Contact

Themadag 19 april 2024