PS-vergadering 26 mei 2023

De vergadering van Provinciale Staten van 26 mei start om 9.30 uur. Vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive.

Op de agenda staan onder andere:

  • Benoeming en beëdiging burgerleden van Provinciale Staten
  • Statenvoorstel 13/23 Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening
  • Statenvoorstel 23/23 Kadernota 2024 en Ontwerpbegroting 2024 van Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies

Bekijk de agenda en de stukken van de vergadering.

Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt. Dit wordt na de vergadering bij de stukken geplaatst.

Contact

PS-dag 26 mei 2023