De vergadering van het presidium van maandag 18 december is vervroegd naar vrijdag 15 december om 15.00 uur. De vergadering vindt plaats in Hart der Provincie 1 in het Provinciehuis en is openbaar. Er wordt onder andere teruggeblikt op het verloop van de in de periode september-december gehouden Thema- en Statendagen. 

De agenda van het presidium.