Groene vrijwilligers aan het werk

In de Brabantse natuur zijn naar schatting ruim 10.000 mensen wekelijks of maandelijks actief als vrijwilliger. Aangestuurd door verschillende groene organisaties als Brabants Landschap en IVN Natuureducatie zetten zij zich in voor flora en fauna. 10.000 lijkt veel, toch is nieuwe aanwas wenselijk. Enerzijds omdat de groep groene vrijwilligers gemiddeld steeds ouder wordt. Wie moet dat stokje straks van hen overnemen? Anderzijds is de biodiversiteit van de natuur in gevaar.  Veel (groene) organisaties en vrijwilligers zetten zich in om het tij te keren. De provincie Noord-Brabant ondersteunt ze daarbij op verschillende manieren. 

Veel werk verzet

Groene vrijwilligers verzetten veel werk. Ze inventariseren allerlei soorten. Ze zorgen voor tienduizenden waarnemingen waar de provincie veel aan heeft. En ze steken de handen uit de mouwen als het gaat over landschapsbeheer, bijvoorbeeld wilgen knotten.
Ook heel belangrijk het vergroten van het draagvlak voor natuurbeleid. Vrijwilligers bespreken dat met agrariërs en grondeigenaren bij wie zij over de vloer komen. Er zitten mensen bij die educatie en lezingen verzorgen, excursies houden, boeken schrijven of nieuwsbrieven maken. 

Lees verder

Contact

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor natuurbeheer en -behoud