Deze video gaat over Project Leegveld: Nieuwe natuur in de Deurnsche Peel

De Deurnsche Peel vormt een waardevol natuurgebied. Door het hoogveen komen er zeer zeldzame planten en dieren voor. Om deze te beschermen, is het gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. Alleen heeft de Deurnsche Peel last van verdroging. Water loopt gemakkelijk weg, waardoor het natuurgebied verdroogt en het unieke hoogveenlandschap dreigt te verdwijnen. Om een stabiel waterpeil te creëren en de robuustheid van het gebied te herstellen, is door waterschap Aa en Maas in samenwerking met Staatsbosbeheer, de provincie en andere belanghebbenden een inrichtingsplan opgesteld.

Groen Ontwikkelfonds Brabant

De nieuw ontwikkelde natuur is op dit moment nog eigendom van de provincie. Maar nu de werkzaamheden in het gebied bijna zijn afgerond, wordt er gezocht naar geïnteresseerden voor de aankoop en het beheer van deze natuurpercelen. Met een advertentie in het Eindhovens Dagblad en het weekblad van Deurne is in september 2018 een oproep gedaan om interesse te tonen. Daarbij is aangegeven dat alleen degene die zich voor 1 oktober 2018 gemeld hebben in aanmerking zullen komen voor deze percelen.

De provincie heeft nu Groen Ontwikkelfonds Brabant opdracht gegeven om een inschrijfprocedure te starten. Hierdoor zijn zij voor deze inschrijfprocedure het aanspreekpunt en wordt er door hen een keus gemaakt uit de al eerder aangemelde geïnteresseerden die deze natuurpercelen willen kopen of gebruiken om de natuur verder te ontwikkelen en in stand te houden. Samen werken ondernemers, organisaties, overheden en particulieren aan een robuust en aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant. Op woensdag 25 januari 2023 is de inschrijfprocedure aan alle geïnteresseerden toegelicht. Vanaf 26 januari 2023 is de inschrijfprocedure officieel geopend.

Zie ook