Lees het jaarverslag gezondheid

21 maart 2023GezondheidBevat visueel element: Foto

Brabant wil de gezonde samenleving continu blijven verbeteren. Dat betekent dat de onderwerpen waarbij de provincie betrokken is op een positieve manier bijdragen aan de leefwereld van de Brabander. Hierin werkt de provincie samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Zo zorgen we voor 3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. Lees het jaarverslag met daarin alle acties van 2022.

Een kleine greep uit de activiteiten in 2022:

  • Er is volop ingezet op het uitbouwen van het Brabantse gezondheidsnetwerk, met als hoogtepunt de Dag van de Gezondheid 2022 met meer dan 200 aanwezigen.
  • Er is gestart met een interne ambassadeurswerking om zo ook binnen de provincie gezondheid in alle provinciale programma's te borgen.
  • De provincie ondersteunde en faciliteerde tal van onderzoeken, kennisontwikkelingstrajecten en innovatieve projecten. In een interview reflecteert professor Robbert Snep over het belang van samenwerking.

Meer informatie


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.