Deze video gaat over Slideshow Riskfactory

Diverse hulpdiensten- en voertuigen zijn aanwezig. Er zijn rondleidingen. Zo kunt u ook beleven hoe basisschoolleerlingen worden meegenomen in vraagstukken als ‘hoe ga je om met pesten en groepsdruk’ en ‘wat doe je als de vlam in de pan komt’ en nog meer interessante vragen rond veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. De Risk Factory is gevestigd in de Dongecentrale, Centraleweg 16 te Geertruidenberg.

Samen met de brandweer, politie, GGD, GHOR, Waterschap De Brabantse Delta, RAV heeft de provincie een inspirerende locatie ingericht om jongeren kennis te laten maken met diverse risico’s. In 2022 hebben al meer dan 1000 scholieren de Risk Factory bezocht. Hierbij hebben zij veelal positieve feedback gegeven over de beleving. Belevingen waar zij thuis en bij bezoek aan bijvoorbeeld grootouders over vertellen. Hierdoor komt het gesprek op gang en groeit ook de bewustwording bij andere doelgroepen. Ook is er een nieuw scenario, veilig online, in ontwikkeling dat wordt toegevoegd aan de Risk Factory.  

Beleving

De inrichting van de Risk Factory is als een woonwijk, waarbij een straatbeeld is ontworpen. Hiermee creëer je ook voor de bezoekers herkenbare scenario’s. En worden de scenario’s nog beter beleefd. De Risk Factory draagt onder meer bij aan het tegengaan van ondermijning, door kinderen bewust te maken van veiligheidsrisico’s en het leren om te gaan met groepsdruk. Ook is er aandacht voor het vergroten van verkeersveiligheid voor kinderen en het versterken van zelfredzaamheid bij kinderen met betrekking tot klimaatveranderingen. Meer weten over de scenario’s, bezoek de website van de Risk Factory.