Hoogste punt bereikt op Pivot Park

15 februari 2023Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

Op Pivot Park is deze week het hoogste punt van het nieuwe gebouw Grizzly bereikt. Grizzly biedt ruimte aan kantoren en laboratoria. Deze ruimte is broodnodig. Succesvolle start-ups en scale-ups groeien uit hun jasje. Door de komst van Grizzly stimuleert Pivot Park innovatie en werkgelegenheid. Bedrijven krijgen de ruimte én faciliteiten om zich door te ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij verder excelleren en wereldwijd een leidende rol blijven spelen in het veld waarin ze werken.

Groei door succes

“De afgelopen 5 jaar is het aantal verhuurde m² verdubbeld”, aldus Brigitte Drees, CEO Pivot Park. “Bedrijven die reeds op ons park gevestigd zijn, ontwikkelen en groeien momenteel uit hun jasje. Niet alleen bedrijven van het eerste uur, maar ook de jongere bedrijven zijn succesvol. Ze weten innovaties veelvuldig om te zetten in een geneesmiddel dat op weg is naar marktintroductie. Omdat de bestaande gebouwen vol zijn, bouwen we dus nu nieuwe moderne, duurzame gebouwen voor deze bedrijven.”

Duurzaamheid

Grizzly is een gasloos en Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) door onder andere het gebruik van fossielvrije installaties, LED verlichting en zonnepanelen. Traditioneel gebruiken chemische bedrijven gas voor hun onderzoek en productieprocessen. Door bijvoorbeeld de toepassing van inductie lukt het ook op het lab om het werk zonder gas uit te voeren. Eind 2023 levert aannemer Dura Vermeer Grizzly op. Daarna starten de huurders met de inrichting van hun ruimten.

Gezamenlijke financiering maakt realisatie mogelijk

Aandeelhouders provincie Noord-Brabant en gemeente Oss financieren het gebouw en dragen zo bij aan een winstgevende exploitatie. Volgens gedeputeerde Erik Ronnes (Ruimte) gaat het hier om veel meer dan het neerzetten van een stenen gebouw. “Met deze nieuwbouw versterken we het ecosysteem dat op zo’n campus bestaat. Het is belangrijk dat bedrijven en mensen bij elkaar in de buurt zitten, faciliteiten delen en zo tot nieuwe producten en diensten komen. Een campus is op die manier de kern van ondernemerschap, innovatie en onderwijs.”

Werkgelegenheid

Grizzly staat op het biofarmaceutische sciencepark Pivot Park dat op dit moment inmiddels meer dan 1.000 medewerkers huisvest. Met haar 60 bedrijven speelt het bedrijf een belangrijke rol als werkgever in de regio. Brigitte Drees: “Die 1.000 medewerkers is een belangrijke mijlpaal. De ontwikkelingen gaan nu hard. Nieuwbouw is belangrijk om deze groei voort te zetten.” Op deze manier faciliteert Pivot Park dat deze bedrijven voor Oss behouden blijven en ook de komende 10 jaar in Oss gevestigd blijven.

Pivot Park

Van beginnende ondernemers die onder andere met geld van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) worden gefinancierd, snelgroeiende scale-ups tot volwassen marktleiders, Pivot Park helpt deze innovatieve bedrijven de volgende stappen te zetten. Daarnaast kunnen de vele bedrijven op het park elkaar helpen in het complexe proces van geneesmiddelenontwikkeling. Ook de faciliteiten op maat, gedeelde bronnen van kennis, korte lijnen naar specialistische financiers en ook flexibel toegang tot uitmuntende wetenschappelijke en ondernemersexpertise maken Pivot Park dé hotspot voor farmaceutische innovatie in Europa.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.