Elies Lemkes, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart (inclusief Gezondheid), nam afgelopen vrijdag 14 juli het rapport QVS database onderzoeksjaar 2 in ontvangst van Annemieke de Groot, bestuurder van Q-support. Q-support heeft Erasmus MC gevraagd een meerjarig onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van het Q-koorts Vermoeidheidssyndroom (QVS). Dit om inzicht te krijgen in de gevolgen en ontwikkelingen van deze postinfectieuze ziekte. Onderzoeksjaar 2 is nu afgerond. Bekijk het rapport.

Kennis lijkt 13 jaar na dato weggezakt

Brabant kende ten tijde van de uitbraak van ’s werelds grootste Q-koortsepidemie de meeste haarden en de meeste besmettingen. Het was ook in deze provincie waar huisarts Alfons Olde Loohuis, nu medisch adviseur bij Q-support, de Q-koortsbesmetting destijds ontdekte. Nu 13 jaar na dato is de kennis over Q-koorts, QVS en chronische Q-koorts bij velen wat weggezakt. De provincie is dan ook blij met dit meerjarige onderzoek, ook in relatie tot de onderzoeken naar post-COVID. Q-koorts nog op het netvlies in ‘s-Hertogenbosch. 

“De provincie Noord-Brabant heeft zich van het begin af aan altijd erg betrokken en geïnteresseerd getoond”, aldus Annemieke de Groot. “Het feit dat wij ook nu hier weer mogen zijn, geeft aan dat het onderwerp Q-koorts na al die jaren nog altijd bij de provincie onder de aandacht is. Daarvoor zijn wij hen erg erkentelijk.” 

De gedeputeerde hoopt dat alle onderzoeken tezamen gaan leiden tot meer inzichten in het verloop en de mogelijkheden tot behandeling van postinfectieuze ziekten. Lemkes: “Het is zorgelijk te zien hoeveel Q-koortspatienten hun werk inmiddels zijn verloren, en dat dit zelfs zoveel jaar na dato nog gaande is. Dat benadrukt eens en te meer hoe belangrijk herkenning en erkenning van deze ziekte is. Dat moeten wij ons niet alleen realiseren, maar daar moeten we ook echt aandacht voor hebben.”

Contact

Rapport naar gevolgen Q-koorts Vermoeidheidssyndroom (QVS)

Zie ook