Ouderen met rollator

Het project sluit aan het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn. In dit netwerk, waar de provincie als aanjager en partner ook deel van uitmaakt, levert een groot aantal partijen vanuit het werkveld een bijdrage aan de versnelling van de aanpak van de urgente opgave ‘wonen-zorg-welzijn voor senioren’. Het project past ook bij verschillende moties die Provinciale Staten onlangs hebben ingediend.

Het samenwerkingsverband Het Juiste Thuis is een regionale uitwerking van het manifest ‘Een (t)huis voor senioren in Brabant’ van het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn. Het project sluit dan ook goed aan op de in opbouw zijnde Actieagenda van het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn. Dit netwerk is sinds eind 2021 actief.

Het project draagt bij beter in te spelen op de sterk veranderende demografische toekomst van Brabant. Door de vergrijzing, het toenemend aantal alleenstaanden, de veranderende zorgvraag (ouderen die langer thuis moeten/willen blijven wonen), maar ook door verander(en)de woonwensen, is het van belang om gemeenten, corporaties, zorginstellingen, ontwikkelaars en ouderen in de regio Zuidoost Brabant te verbinden en daarmee ouderen in deze regio meer handelingsperspectief  te geven (dus concrete mogelijkheden en opties) in hun gemeenten, met nadruk op punten die ook in de ambitie en doelstellingen van het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn centraal staan:

  • het bieden van een fijn en veilig huis voor senioren in vitale, zorgzame toekomstbestendige omgevingen;
  • stimulering en facilitering van zelfredzaamheid, samenredzaamheid en coöperatie met zorg en welzijn in de nabijheid om positieve gezondheid te bevorderen (en daarmee intensieve zorgvragen uit te stellen); 
  • het doorbreken en oprekken van het verkokerde systeem van wonen, zorg en welzijn, met eigen belangen, regels en financiering, het aanpakken van belemmerende factoren en succesfactoren vooruitgangsgericht te benutten; 
  • de realisatie van nieuwe woonvormen tussen thuis en verpleeghuis.