De supermarktketen heeft reeds meerdere logistieke centra op het haven- en industrieterrein en breidt de distributiecapaciteit uit om via het multimodale netwerk van Port of Moerdijk een groot deel van haar Europese filialen te bevoorraden. De onderneming exploiteert momenteel meer dan 12.000 winkels en meer dan 200 distributie- en logistieke centra in 31 landen. 

De verworven gronden moeten nog bouwrijp gemaakt worden, de verwachting is dat in 2025 kan worden gestart met de bouw. Deze uitbreiding past goed bij de strategie van het havenbedrijf. Marika Menschaar- den Hartog, licht namens de directie van Havenbedrijf Moerdijk toe: “We zijn heel erg blij met deze vestiger op LPM. Lidl maakt veel gebruik van onze multimodale verbindingen. Het nieuwe distributiecentrum past in onze visie om meer in te zetten op shortsea, binnenvaart en spoor om het wegvervoer te ontlasten.”

Logistiek Park Moerdijk 

Het logistiek park biedt ruimte voor grootschalige opslag en distributie. De aanleg van LPM betekent een forse uitbreiding van het haven- en industriegebied. Hierdoor krijgt Moerdijk als multimodaal knooppunt een stevige impuls. Het bedrijventerrein is zo’n 200 hectare groot waarvan 142 hectare kan worden uitgegeven voor bedrijfsvestiging. De locatie is multimodaal ontsloten via een interne baan (gereed in 2023) met de zeevaart, binnenvaart en het spoor. 
Met de komst van Lidl is 71 hectare ingevuld waarmee voor Havenbedrijf Moerdijk alle gronden zijn uitgegeven. Op de andere 71 hectare ontwikkelt VGP het VGP Park Moerdijk dat beschikbaar is voor verhuur.

People, Planet, Profit

Port of Moerdijk is de 4e en meest landinwaartse zeehaven van Nederland. De open verbinding met zee en de maximale keuzevrijheid voor shortsea, binnenvaart, spoor, weg of buisleidingen brengen vele bestemmingen binnen handbereik. Dankzij de strategische ligging is Port of Moerdijk een logistieke hotspot bij uitstek en een belangrijk knooppunt voor duurzame procesindustrie. Het is de 2e economische motor van Brabant en een belangrijke bron van werkgelegenheid.
De provincie is als aandeelhouder en financier betrokken bij de realisatie van de Havenstrategie 2030. Die richt zich langs de 3 pijlers People, Planet, Profit op de realisatie van Moerdijk als hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta. Dit betreft het geheel van alle havens tussen Rotterdam, Antwerpen en Gent. In het realiseren van deze ambities staan waardecreatie, duurzaamheid en veiligheid centraal.

Contact

Lidl tekent voor 35 hectare op Logistiek Park Moerdijk