Deze video gaat over Biobased ketens bouwen in Brabant

Van land tot pand

Brabantse woningcorporaties bouwen steeds vaker met biobased bouwmateriaal gemaakt van grondstoffen die geteeld worden door lokale agrariërs. Op 22 juni 2023 isoleerde strobouwer Wouter Klijn de eerste woning voortkomend uit de Brabantse corporatiedeal. In de video zie je hoe de tarwe op de akker van René van Gevel uiteindelijk belandt als isolatiemateriaal in het huis van Ian van der Pool.

Zuidoost-Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen

Het project ‘Zuidoost Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen’ is door de Rabobank, provincie Noord-Brabant en Building Balance opgezet. Met succes, want inmiddels zetten Brabantse boeren 160 hectare stro, vlas, vezelhennep en sorghum in om de keten op gang te helpen. Dertien woningcorporaties en drie regionale bouwbedrijven in Zuid-Oost Brabant maken zich hard voor het toepassen van de natuurlijke isolatiematerialen die van de geteelde gewassen worden gemaakt. De woningcorporaties hebben afgesproken dat ze bij de verduurzaming van hun woningvoorraad toewerken naar het toepassen van enkel nog biobased circulair bouwmateriaal in 2027.

Building Balance

Building Balance is een landelijk transitieprogramma met als doel het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld op te schalen. Het programma richt zich voornamelijk op het toepassen van vezelteelten en reststromen van Nederlandse bodem voor de productie van biobased bouwproducten. Deze producten hebben de potentie om op grote schaal bij te dragen aan de klimaatdoelen, circulaire doelen en de doelstellingen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De ministeries van LNV en BZK, de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Flevoland en Overijssel en de Rabobank ondersteunen Building Balance.