De adviescommissie is samengesteld uit adviseurs met elk een professionele deskundigheid en ervaring passend bij de disciplines waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De leden zijn geselecteerd en benaderd vanuit het provinciale netwerk in nauw overleg met de coördinerend voorzitter van de commissie. Belangrijke voorwaarde hierbij is hun onafhankelijkheid. De adviescommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert Gedeputeerde Staten zorgvuldig op basis van de in de regeling vastgestelde criteria: de artistiek-inhoudelijke kwaliteit, de bijdrage aan het Brabantse cultuursysteem, de zakelijke professionaliteit van de aanvrager en de mate waarin activiteiten het publieksbereik vergroten. De commissie levert met haar advies een belangrijke bijdrage aan een sterk en divers cultureel aanbod voor alle Brabanders.

Samenstelling per discipline

De adviescommissie bestaat uit de volgende personen: Liane van der Linden (voorzitter), Isabelle Schol, Maaike Mul en Joyce Hamers (beeldende en visuele kunst), Arend Nijhuis, Joop Boerstoel en Josje de Regt (muziek), Rosa Brinks, Jimat Pelupessy, Evelien Nelemans (dans), Patrick van Berkel, Max de Beijer en Bart van Velzen (urban), Florain Verheijen, Jimat Pelupessy en Ayden Carlo (theater), Renske van Dillen, Mijke Pol en Bijke Aarts (literatuur). Meer informatie over de commissieleden is te vinden in hun profielschetsen.

Levendig Brabant voor iedereen

De provincie hecht veel waarde aan een goed en divers cultureel aanbod voor alle Brabanders. Een levendig Brabant voor iedereen is dan ook de ambitie die centraal staat in het beleidskader Levendig Brabant 2030. Om die reden verleent de provincie onder andere vierjarige subsidies aan amateurkunstinstellingen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de amateurkunst en het vergroten van het publieksbereik.


Contact

Adviescommissie subsidieregeling voor amateurkunsten ingesteld

Zie ook