Deze video gaat over Presentatie bestuursakkoord 2023-2027

Onder de titel 'Samen maken we Brabant' hebben de partijen hun plannen voor de komende vier jaar verwoord. Ze hebben dat gedaan vanuit vier samenhangende vooruitzichten:

 • zicht op een welvarend, gezond en gelukkig Brabant;
 • zicht op een verbonden Brabant;
 • zicht op een duurzaam veranderend Brabant en
 • zicht op een gezonde natuur- en waterrijke leefomgeving.

Portefeuilleverdeling en kandidaat-gedeputeerden

Op 31 augustus zijn de kandidaat-bestuurders en de portefeuilleverdeling al bekendgemaakt. Die luidt als volgt:

 • Martijn van Gruijthuijsen (VVD), Economie, Talentontwikkeling & Financiën
 • Hagar Roijackers (GroenLinks), Natuur, Milieu & Brabants Programma Landelijk Gebied
 • Stijn Smeulders (PvdA), Verstedelijking & Mobiliteit
 • Jos van der Horst (SP), Energie & Cultuur
 • Saskia Boelema (D66), Water en Bodem, Gezondheid & Brede Welvaart
 • Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant), Agrarische ontwikkeling & Bestuurlijke samenwerking
 • Wilma Dirken (VVD), Ruimte, Wonen, Stikstof en Veiligheid

Bekijk de live-presentatie van het bestuursakkoord terug.

Contact

Bestuursakkoord Brabant 2023-2027: ‘Samen maken we Brabant!’

Zie ook