Aanpak piekbelasting: in 2024 meer ondersteuning vanuit het Rijk

25 januari 2024Aanpak stikstofLandbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Na een half jaar aanpak piekbelasting heeft minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal een update gegeven. In haar brief van 23 januari 2024 aan de Tweede Kamer vertelt zij hoe het tot nu toe gaat met de aanpak. En wat haar plannen zijn voor dit jaar; agrarische ondernemers die minder stikstof willen uitstoten, kunnen op meer ondersteuning vanuit het Rijk rekenen.

Onder veehouders bestaat veel interesse voor de vrijwillige beëindigingsregelingen Lbv en Lbv-plus. Tot nu toe hebben landelijk 1.262 ondernemers een aanvraag gedaan voor een van beide regelingen, waarvan 324 Brabantse veehouders. Meedoen aan de regelingen is vrijwillig. Een actueel overzicht van het aantal aanvragen staat op Lbv en de Lbv-plus actueel.

509 veehouders krijgen ondersteuning van zaakbegeleider

Zaakbegeleiders bieden persoonlijke ondersteuning aan ondernemers die nadenken over de toekomst van hun veehouderij. De zaakbegeleider luistert, denkt mee en brengt de mogelijkheden in beeld. Samen gaan zij op zoek naar de best passende keuze voor de toekomst. Ondersteuning van een zaakbegeleider is gratis. Tot nu toe vroegen landelijk 509 veehouders een zaakbegeleider aan, waarvan 93 in Noord-Brabant.

Beëindigen: verlenging en meer geld

Sinds 3 juli 2023 kunnen veehouders gebruikmaken van de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus. Dat is vrijwillig. De Lbv is op 1 december 2023 gesloten. De minister wil de Lbv-plus verlengen tot het einde van 2024. Daarnaast wil zij meer geld beschikbaar stellen voor de Lbv en Lbv-plus. Er is nu te weinig budget om alle aanvragen uit te betalen. Of dit extra budget er komt, hangt af van goedkeuring van het parlement en de Europese Commissie.

Beëindigen: nieuwe regeling kleinere sectoren

De minister werkt aan een nieuwe beëindigingsregeling voor veehouders met dieren die buiten de Lbv en Lbv-plus vallen. Ook zij kunnen dan met steun van de overheid hun bedrijf stoppen. Voor deze ‘Lbv voor kleinere sectoren’ is nog toestemming nodig van de Europese Commissie.

Extensiveren: subsidie vanaf dit voorjaar

Melkveehouders in een veenweidegebied of bij een Natura 2000-gebied die samen met andere veehouders hun bedrijven extensiveren, kunnen subsidie krijgen uit de Veenweideregeling. Dat kan vanaf dit voorjaar. Officieel heet de regeling Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden.

Verplaatsen: regeling later dit jaar

Er komt een verplaatsingsregeling voor veehouderijen met piekbelasting. Deze bedrijven kunnen subsidie krijgen voor vrijwillige verplaatsing binnen Nederland of naar een ander land in de Europese Unie. De subsidie is ook voor onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing. In het voorjaar volgt meer informatie over de Landelijke verplaatsingsregeling veehouderijen met piekbelasting (LVVP).

Innoveren: subsidie voor bewezen innovatieve stalsystemen

De minister wil eerst meer zekerheid hebben of agrarisch ondernemers een natuurvergunning kunnen krijgen voor innovatieve stalsystemen en technieken. Daarvoor moet bewezen zijn dat deze stalsystemen minder stikstof uitstoten. Daarna komt er misschien subsidie voor.

Omschakelen: investeringsfonds

Veehouders met plannen voor verduurzaming kunnen terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Daar kunnen zij een lening van maximaal € 400.000 krijgen tegen soepele voorwaarden. Hun investeringen moeten minimaal 5 van de 8 duurzaamheidsdoelen ondersteunen.

Toekomstperspectief: ondernemingsplan

Agrarisch ondernemers die willen doorgaan met hun bedrijf, krijgen later dit jaar de mogelijkheid om met een ondernemingsplan te komen. Daarin presenteert een ondernemer zelf ideeën voor een nieuw toekomstperspectief. In het plan staan onder andere maatregelen voor minder stikstofuitstoot. Maar ook andere maatregelen om aan natuur-, water- en klimaatdoelen bij te dragen. De mogelijkheid van een ondernemingsplan wordt eerst getest in twee pilots. Dit gebeurt in de Gelderse Vallei en De Peel.

Meer informatie

De volledige Kamerbrieven staan op de website van de Rijksoverheid:


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Direct naar